Регламент

КАТЕГОРИИ, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ

Възрастта на участниците се определя към датата на започване на конкурса. При ансамблите се сумира средната възраст на участниците. Програмата е свободна, според зададеното времетраене, като препоръчително е произведенията да са с различен характер. При достигане на определените минути, журито ще прекъсва участниците.

КЛАСИКА
Соло изпълнител
:
– клавишни инструменти (пиано и акордеон + арфа*), струнни инструменти, китара, духови инструменти, пеене;
ВРЕМЕТРАЕНЕ
Група I  (oт 7 г. до 8 г. вкл.)До 5 минути
Група II (oт 9 г. до 10 г. вкл.)До 8 минути
Група III (oт 11 г. до 13 г. вкл.)До 10 минути
Група IV (oт 14 г. до 17 г.  вкл.)До 15 минути
Група V (oт 18 г. до 24 г. вкл.)До 17 минути
Група VI (oт 25 навършени години нагоре)До 20 минути
*Всички участници в категория КЛАСИКА – соло изпълнител представят своите произведения наизуст. Изключение правят произведения от съвременни композитори.
**Арфите се оценяват от жури клавишни инструменти.
КЛАСИКА
Камерен ансамбъл
ВРЕМЕТРАЕНЕ
Група I  (до 13 години вкл.)До 10 минути
Група II  (от 14г. до 18г. вкл.)До 15 минути
Група III (от 19 навършени години нагоре)До 20 минути
ПОП И ДЖАЗ
Соло изпълнител
Поп/ джаз ансамбъл
ВРЕМЕТРАЕНЕ
Група I  (до 13 години вкл.)До 10 минути
Група II (от 14г. до 18г. вкл.)До 15 минути
Група III (от 19 навършени години нагоре)До 20 минути
*Всички участници в категория ПОП И ДЖАЗ представят своите произведения акустично, с или без акомпанимент, без допълнително озвучаване. Не се допускат бекинг тракове. Допуска се певците да си акомпанират сами на пиано, или китара при желание от тяхна страна.
ФОЛКЛОР
Соло изпълнител (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, пеене)
Фолклорен ансамбъл
ВРЕМЕТРАЕНЕ
Група I  (до 13 години вкл.)До 10 минути
Група II  (от 14г. до 18г. вкл.)До 15 минути
Група III (от 19 навършени години нагоре)До 20 минути
*Всички участници в категория ФОЛКЛОР представят своите произведения акустично, с или без акомпанимент, без допълнително озвучаване. Не се допускат бекинг тракове. Допуска се певците да си акомпанират сами при желание от тяхна страна.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Соло изпълнители60 лв.
Камерни ансамбли – класически, поп/джаз, фолклор
– дуо, трио, квартет
40 лв. /участник
Камерни ансамбли – класически, поп/джаз, фолклор
– от 5 до 8 души вкл.
30 лв. /участник
Ансамбли/ формации – от 9 души нагоре230 лв./ ансамбъл
*Ансамблите подават една заявка и плащат една обща сумирана такса

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

За записване за участие е необходимо да изпратите всички задължителни документи в един имейл на адрес: music.borovets@gmail.com със заглавие ЗАПИСВАНЕ и ИМЕ на кандидата/ансамбъла.

Задължителни документи:
– заявка за участие (свали тук);
– актуална художествена снимка, по възможност с инструментите;
– документ за внесена такса (ансамблите подават една обща такса)

Таксата се превежда по банкова сметка на организатора:

Сдружение “Мюзик Контекст”
Банка: ДСК, BIC: STSABGSF
IBAN: BG86STSA93000019471486
Клон: Красно село, ул. Дебър №1

Други разходи:
– пътни разходи, храна и престой са за сметка на участника;
– конкурсът не осигурява корепетитори;
– банкови и комисионни такси, както и разходи за получаване на дипломи по куриер са за сметка на участниците.

Непълни имейли и такива без коректно попълнено заглавие няма да се разглеждат. При изчерпване на местата организаторите запазват правото си да спрат да приемат документи и преди тази дата. При неявяване на конкурса – преведената такса не подлежи на връщане. Подаването на документи за участие в конкурса представлява съгласие с регламента на конкурса, както и съгласие за заснемане и разпространение на снимки и видеа с рекламна цел.

РЕЗУЛТАТИ

Списъци с резултатите ще бъдат обявени във Фейсбук, след приключване на заседанието на журито в неделя, непосредствено преди Гала концерта. По-късно ще бъдат публикувани и в сайта, в раздел “Лауреати”.

НАГРАДИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването се извършва посредством точкова система (1-100). Всички участници спечелили 100 точки печелят Абсолютнo първo място, (броят е ограничен) и ще участват в гала концерта на лауреатите, като един от тях ще спечели Гранд При. Ако няколко участника в една категория имат еднакъв брой точки, а наградата е неделима – предимство се дава на по-младия участник, ако са в различни категории – решението се взима на заседанието на общото жури в края на конкурса.
Участниците се оценяват по пет критерия:
– техническо ниво;
– стилистични характеристики;
– ниво на трудност на избраната програма;
– артистични качества;
– изразяване;

Всички участници ще получат Сертификат за участие непосредствено след участието си.

Първо, второ и трето място
Във всяка категория и група участниците ще бъдат класирани на първо (90-99т.), второ (80-89т.) и трето място (70-79т.), като ще бъдат разпределени и участниците получили под 70 т. Всички участници класирани на първо, второ, или трето място ще получат Дипломa. Дипломите ще бъдат изпратени по куриер на участника за негова сметка в едномесечен срок.
Парични и предметни награди
Между отделните категории се разпределя паричен награден фонд, медали, фигурки и други допълнителни награди. Организаторите запазват правото си да включат и други награди. Паричните награди ще бъдат превеждани по банков път в едномесечен срок, след изпращане на IBAN за превеждане на сумата на имейл music.borovets@gmail.com. Предметните награди ще бъдат раздадени на гала концерта.
Допълнителни награди:
• Специални награди за индивидуално отличаващи се участници със специфично присъствие;
• Стипендии – Предоставят се eдногодишни стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби за индивидуални изпълнители на Министерство на културата от VІІІ до ХІІ клас (от 14 г. до 17 г. вкл.), група IV, раздел “Класика”, класирани на първо, второ, или трето място:
– клавишни инструменти (пиано и акордеон) + арфа*;
– китара;
– струнни инструменти;
– духови инструменти;
– пеене;
*Арфите се оценяват от жури клавишни инструменти и участват в класирането за общо три стипендии с клавирната група.
• Награда в категория “Класика, индивидуален изпълнител, пиано” в памет на проф. д-р Ростислав Йовчев, основна движеща сила на конкурса през годините, изтъкнат пианист, педагог и професор в НМА “П. Владигеров” – 200лв;
• Награди на Швейцарско-българската асоциация за култура:
– категория “Класика, индивидуален изпълнител, пиано, V група” – поемане на разноски за посещение на майсторски клас в Швейцария в размер на 500 швейцарски франка;
– категория “Фолклор”  – поемане на разноските за участие в концерт в Швейцария;
– категория “Камерна музика” – парична награда на стойност 300 швейцарски франка;
• Награда “Солист на Симфониета Видин” в категория “Класика, соло изпълнител, група 3, 4 или 5“. Спечелилия наградата ще бъде обявен на гала концерта на лауреатите.
• Награда в категория “Класика, индивидуален изпълнител, виолончело” на името на големия български виолончелист и педагог проф. Здравко Йорданов – 200лв;
• Награда в категория “Класика, камерен ансамбъл” на името на изтъкнатата педагожка проф. Ема Божинова – 200лв;
• Награда в категория “Класика, соло изпълнител, цигулка” на името на проф. Георги Бадев – 200лв;
• Награда за хоров състав, или фолклорна група на името на проф. Асен Диамандиев;

Грамоти за преподаватели ще бъдат раздадени на преподавателите на наградените участници.

Решенията на журито са неоспорими, окончателни и не подлежат на промяна. Журито запазва правото си да не присъжда всички обявени награди, или да присъди допълнителни награди. Член на журито няма право да гласува за свои ученици.

ГАЛА КОНЦЕРТ И ГРАНД ПРИ

На Гала концертa ще свирят всички участници с Абсолютнo първo място, като журито ще присъди Гранд При на един от тях.
Ще бъдат раздадени и дипломите на участниците спечелили стипендии на Министерство на културата, награди на Съюза на българските музикални и танцови дейци, Швейцарско-българската асоциация за култура и Солист на симфониета Видин. След приключване на концерта ще бъдат раздадени и предметните награди на спечелилите участници от председателите на журитата.

Всички наградени участници са задължени да бъдат на разположение за участие в Гала концерта на лауреатите.

В зала България по време на конкурса ще бъде осигурен концертен роял Steingräber & Söhne E 272. Инструментът е на разположение на участниците благодарение на любезната финансова подкрепа на Швейцарско-българската асоциация за култура и техническото партньорство на Рунитон, официален представител на Steingräber за България.

Пожелаваме успех на всички участници! 🙂

*Организаторите запазват правото си да променят условията на конкурса.